Online opvoedingsondersteuning

Promotie-onderzoek naar online opvoedingsondersteuning

Overzicht van studies naar online opvoedingsondersteuning en een evaluatie van eenmalig e-mailconsult

>> Klik op het plaatje om het proefschrift te lezen <<

Onderzoeksinstrumenten:

 • Literatuurstudie: Review en meta-analyse
 • Quasi-experimenteel onderzoek met twee groepen
 • Ontwikkeling en validering van twee modellen
 • Vragenlijst beroepskrachten
 • Vragenlijst opvoeders

In opdracht en/of co-creatie met:

 • Universiteit van Amsterdam
 • Fontys Hogescholen
 • 60 beroepskrachten uit o.a. Centra voor Jeugd en Gezin

Spin-off:

Naar aanleiding van dit onderzoek is scholing ontwikkeld op het gebied van:

 • e-mailconsult
 • chathulpverlening
 • doorverwijzen naar online tools

Daarnaast zijn deze publicaties verschenen:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek of scholing? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<