Actie Leer Netwerk (RegioPlus/VWS)

Voldoende, tevreden, goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn: dat is een opgave die ik vanuit Apparent R&D graag ondersteun. Medewerkers in zorg en welzijn doen fantastisch werk, waarvoor zij zich met hart en ziel inzetten. Het werk vergt ook veel van hen: persoonlijk én professioneel.

Het Actie Leer Netwerk verbindt en inspireert zorgorganisaties, onderwijs, overheden en vernieuwers. Het Netwerk stimuleert actieleren als vorm om actief, nieuwsgierig en betrokken te zijn en het werk samen te verbeteren. Want vernieuwing is er genoeg, maar het gaat niet alleen om ‘wat werkt’, maar veel meer om ‘wie werkt ermee’.

Vanaf maart 2019 tot maart 2021 werkte ik samen met het kernteam van het Actie Leer Netwerk aan haar missie. Daarna ben ik als Facilitator Actieleren beschikbaar.