Regie op sociale technologie

Waar zijn de sociale professionals in de digitale wereld? Die vraag houdt me al zo’n twintig jaar bezig. Ik heb vanuit verschillende rollen een bijdrage geleverd aan kennis en kunde over de inzet van sociale technologie. Ik ben daarbij gericht op het digitaal vakmanschap van professionals in het sociaal domein.

De risico’s en gevaren zijn duidelijk. Dat media niet vanzelf sociaal zijn en dat technologie vaak ontwikkeld wordt met een winstoogmerk, verslavend en verre van inclusief. Dat is allemaal waar en heeft veel aandacht nodig. Die er steeds meer is. Top!

Maar ik zie ook nog een andere kant van dit vraagstuk: de aanwezigheid van sociaal werk en jeugdwerk in het digitale domein. Meer rood, noem ik dat. Mijn droom is dat professionals al tijdens hun mbo- en hbo-opleiding, maar ook professionals die dagelijks vaardig in het sociaal domein staan, zich net zo vaardig voelen om bij mensen aan te sluiten in de digitale leefwereld. Want de meesten van ons zijn online te vinden: dagelijks, vaak en intensief. En de ontwikkelingen gaan hard. Wat brengen robotica, serious gaming en AI?

Mijn motto is: “Stop blaming the tool. Use it. And use it wisely.” Dat is digitaal vakmanschap.

Mijn ervaring in het kort:

  • 2023-nu als projectstarter van CommuniCity Breda help ik vijf pilots te kiezen en te ontwikkelen. De pilots bieden technologisch inclusieve oplossingen voor challenges rond intergenerationele problematiek. Deze technologie wordt in co-creatie met jongeren ontwikkeld.
  • 2018-2023 als lector bij Avans Hogeschool leidde ik een onderzoeks- en ontwikkelprogramma over de inzet van sociale technologie. Ik leidde een groep van 15 mensen die het verschil maakten in onderwijs en werkveld. Door sociale technologie op te nemen in het curriculum, door actieonderzoek te doen en bij te dragen aan kennisontwikkeling. Er is veel materiaal beschikbaar! Check bijvoorbeeld deze Gids Expeditie Sociale Technologie.
  • 2009-2018 als onderzoeker promoveerde ik op het onderwerp Online opvoedingsondersteuning en richtte later het Expertisecentrum Online Jeugdzorg bij Fontys Hogescholen op. We zetten met een team van experts de eerste stappen om in kaart te brengen wat er mogelijk is, wat internationaal bekend is en wat ons in de sociale sector te doen staat.
  • 2004-2009 als pedagogisch adviseur ontwikkelde ik een methode om opvoedingsondersteuning te bieden per e-mailconsult. Ik runde het eerste volledig online bureautje voor ouders, met advies op maat, naar aanleiding van het zelfhulpboek Samen zwanger, dat in 2005 uitkwam.
  • Voor die tijd was ik jeugdwerkadviseur en ondernemer. Altijd geïnteresseerd in vernieuwingen in het sociaal domein.

En in 2024?

Vele partijen zijn samen in gesprek over een landelijke Ontwikkelagenda Sociale Technologie. Ik faciliteer deze gesprekken. Op naar een landelijke stimulans!