Check opvoedinfo met de Diversiteitswijzer

APPARENT maakte een Diversiteitswijzer in het kader van een onderzoek naar de vraag:  is online opvoedinformatie van www.opvoeden.nl voor diverse ouders aanvaardbaar?

De Diversiteitswijzer is een checklist waarmee je opvoedinformatie en -voorlichting kunt verbeteren.

Theoretisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen samenlevingen op twee polen: enerzijds traditionele/agragische samenlevingen en anderzijds moderne/post-industriële samenlevingen. Het scheelt inderdaad veel of je opgroeit in de stad of op het platteland; en de verschillen zijn nog groter tussen de westerse stad en het niet-westerse platteland. Maar onze bevolking bestaat uit een grote diversiteit van mensen (in dit geval: opvoeders) die uit al deze contexten afkomstig zijn. De wijzer gaat er – op basis van literatuurstudie en interviews met ouders – vanuit dat niemand 100% traditioneel of 100% divers is. Onze Nederlandse samenleving is superdivers.

Met deze Diversiteitswijzer kun je genuanceerd met deze superdiversiteit omgaan. Download hem hier: Diversiteitswijzer opvoedingsondersteuning

In opdracht en/of co-creatie met:

Stichting Opvoeden.nl gebruikt de Diversiteitswijzer bij het verbeteren van de gevalideerde opvoedinformatie op www.opvoeden.nl

Nieuwsberichten:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<