Samen een reisplan maken (NIPV)

Februari 2024. Een oploop van zo’n 120 professionals uit het veiligheidsdomein. Doel van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid voor deze dag in Amersfoort: samen de reis uitstippelen naar meer samenhang in het onderwijsstelsel.

Nadat ik een reislustige en enigszins hilarische startschot mocht verzorgen – met aandacht voor alle diversiteit in deze groep professionals – werkten we in verschillende sessies toe naar het formulieren van profielen en etappes om al actielerend verder te ontwikkelen.

Welke veiligheidsprofessionals hebben we in de toekomst nodig? Wat moet er op kortere en op langere termijn gebeuren om hun opleidingen te ontwikkelen?

Ik mocht meedenken over de vormgeving van de dag, het actieleren en de instructies voor de groepen en de co-facilitators. Samen maakten we er een succesvolle dag van!