Wie

2012

Denker, doener, doorzetter, duider, deler

dr. Christa Nieuwboer (1964) is programmaleider en senior onderzoeker in het sociaal domein onder de naam APPARENT R&D. Zij richt zich daarbij vooral op vernieuwing en versterking van het professioneel handelen van sociaal-agogische beroepskrachten: digitaal vakmanschap en ecologisch vakmanschap.

Zij heeft achttien jaar in het HBO gewerkt als docent, onderzoeker, senior projectleider en lector.

Daarvoor was zij jeugdwerkadviseur, pedagogisch adviseur en ondernemer.