Training actieonderzoek (JSO)

Hard werken, dat was het! Voor mij als trainer, maar zeker ook voor dit team!

In twee dagdelen werken aan een eigen profiel van actieonderzoek bij JSO. Want bij JSO (positieve veranderaars met een sociaal en ondernemend hart) werkt een team van adviseurs die allemaal impact maken op het sociaal domein, en daarbij al allerlei actieonderzoeks-achtige methoden en technieken toepassen.

Het was goed om het met het JSO-team te hebben over samen betekenis geven, de structuur, de betrokkenen, en de data. En dat planmatig opzetten en uittekenen. Delen is leren!