Ecologisch regisseur

Het begon met mijn ervaringen als vrijwilliger in een nieuwe buurttuin. Of eigenlijk begon het misschien wel met de eerste keer dat ik bewust een plantje zag groeien: een doperwt in een glazen potje op de basisschool. Hoe de witte wortels zich ontwikkelden en zich vertakten tegen de glazen wand aan, terwijl het plantje boven de grond groeide. Ik was 7 of 8.

Sindsdien ben ik regelmatig bezig geweest met tuinen. In projecten, onderzoek en thuis. Groot en klein. Langzaamaan ontstond het plan voor Ecoregie: vanuit meerdere perspectieven kijken wat er in een collectieve tuin nodig is. Hierin integreer ik mijn ruime ervaring van actieonderzoek in het sociaal domein met ecologisch tuinontwerp: als sociaal-ecologisch tuinontwerper. Een collectieve tuin wordt een succes als we samen ontdekken welk ontwerp het beste past. Ik ontwerp met een brede blik in de volgende segmenten:

  • plant, dier, mens
  • sociaal, zorg, educatie
  • bodem, water, licht
  • context, materiaal, ruimte
  • wet, geld, onderzoek

De groeiende wereld is niet alleen fascinerend, maar ook hoopvol en sociaal. Goed voor alles. Mens, dier, plant. Of andersom. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ik heb van dichtbij gezien en ervaren wat de effecten zijn van samenwerken in een tuin. Jong en oud. Met educatie en activiteiten voor ons welzijn – onze gezondheid. En natuurlijk een goede ecologische basis.

Steeds heb ik ook gedacht: ik gun elke buurt een buurttuin. Mijn hart gaat daar naar uit. En ik heb kwaliteiten en competenties die ik daarvoor kan inzetten. Want alles wat ik doe als programmaleider kan ook goed van pas komen in het opzetten van buurttuinen: van idee naar realisatie. En van realisatie naar een actieve plek, waar mensen in al hun diversiteit zich zo thuis voelen dat ze zich ervoor in blijven zetten.

Daarbij is elke plek anders. Zo divers als de grondsoort zijn ook de mensen uit de buurt. Dat maakt elk project uniek. Toch zijn er soortgelijke stappen te zetten: een goed ontwerp, kennis over het beleid en de procedures en het kanaliseren van ideeën voor sociale en educatieve activiteiten. Dat is een complex proces waar een ecologisch regisseur van pas komt.

Als ecoregisseur zie ik samenhang in allerlei elementen van een collectief ecologisch project, zoals: dieren, planten, materialen, water, licht, mensen, educatie, zorg, context, wet- en regelgeving, financiën en onderzoek. Het is een ecosysteem op zichzelf!

Als één van de elementen onderbelicht is, lijden de andere elementen daaronder. Daarnaast zijn er allerlei keuzes te maken, door de betrokkenen zelf. Alleen al dat proces vraagt om een kundige participatieve aanpak. Een collectief ecologisch project zoals een (nieuwe) buurttuin kan dus maar beter een ontwerper inschakelen die als een regisseur alle elementen laat stralen! Daarmee maken we er samen een succes van.

Mijn ervaring in het kort:

  • 2024-nu doe ik een opleiding Ecologisch tuinontwerper (IPD). En nu valt alles op z’n plek. Ecologie, biomimicry, netwerken, tekenen, verschillende opties voor collectief tuinieren onderzoeken: elke plek bekijken om aan te sluiten bij de kansen! Samen met de bewoners in de buurt.
  • 2021-nu ben ik vrijwilliger in de Tuin van Oostduin in mijn woonplaats Den Haag. Hoewel ik altijd bol sta van de ideeën, wil ik daar vooral geen regisseur zijn. Ik kom daar om mijn hoofd leeg te maken, mensen te ontmoeten, te leren, het gereedschap te onderhouden en lekker te oogsten. Handen in de grond! In het begin heb ik wel gezien dat er enige regie nodig is. De vrijwilligers hadden veel ideeën, maar voelden geen mandaat. Iedereen vond overal wat van, maar er werden geen besluiten genomen. Na enige tijd hebben we samen verschillende themagroepen gevormd, die echt tot actie kunnen overgaan. Dat laat niet alleen de plantjes, maar ook de educatieve en sociale activiteiten groeien en bloeien.
  • 2018-2023 als lector bij Avans Hogeschool leidde ik een onderzoeks- en ontwikkelprogramma over participatieve projecten. Ik leidde een groep van 15 mensen die het verschil maakten in onderwijs en werkveld. Door actieonderzoek te doen en bij te dragen aan kennisontwikkeling. Door dit in contexten met culturele diversiteit, inburgering en arbeidstoeleiding te doen. Er is veel materiaal beschikbaar! Check bijvoorbeeld dit Magazine Niet over ons maar met ons!
  • 2009-2018 als onderzoeker ben ik altijd geïnteresseerd geweest in: wie doet wat? Bij welk onderwerp dan ook, er zijn meerdere stakeholders en er zijn verschillende belangen. Daarom heb ik me verdiept in methodes van actieonderzoek en actieleren.
  • Voor die tijd was ik jeugdwerkadviseur, pedagogisch adviseur en ondernemer. Altijd geïnteresseerd in vernieuwingen in het sociaal domein. En in gezond opgroeien en opvoeden. Ook had ik een grote tuin, waar ik van alles leerde over vooral fruitbomen en moestuinieren.

En in 2024?

Om mijn basis als ecologisch regisseur te versterken volg ik eerst nog een module tot ecologisch tuinontwerper. Ik zal in de loop van 2024 mijn aanbod op de website Ecoregie publiceren.