CommuniCity – Gemeente en preventienetwerk Breda

CommuniCity is een meerjarig Europees project dat ten doel heeft om in co-creatie met gemarginaliseerde groepen in het sociaal domein technologie op een rechtvaardige en inclusieve manier in te zetten. Om te leren over deze inzet van sociale technologie en over co-creatieprocessen is er geld beschikbaar gesteld voor het proces van calls, jurering, pilots, uitvoering en onderzoek.

Tijdens het Europese project CommuniCity draait het om samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, technologieleveranciers en burgers. Het doel is om digitale oplossingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit van alle burgers verbeteren.

Een online platform koppelt uitdagingen en oplossingen aan elkaar. Gedurende het project, dat t/m 2025 duurt, worden in totaal 100 ideeën verspreid over Europa uitgewerkt en getest. Amsterdam is, naast Porto en Helsinki, een van de deelnemende steden. In 2023 is ook de Gemeente Breda aangehaakt. Weer later volgt een open call voor alle EU-landen. De leerprocessen in de pilotprojecten worden op de voet gevolgd. Eerder in 2023 konden er voorstellen ingediend worden tijdens de eerste Open Call voor vier challenges in Amsterdam. De uitgekozen voorstellen worden uitgewerkt en getest in de praktijk.

Ik voer de projectstart voor de Gemeente Breda uit, van augustus-december 2023. Bovendien begeleid ik de winnende pilots gedurende de periode december 2023-juni 2024.

Projectstart en – begeleiding in opdracht van de Gemeente Breda

CommuniCity (communicity-project.eu)