Online tools professioneel inzetten

Participatief onderzoek naar het gebruik van online tools

Willen jeugdprofessionals ouders en jongeren doorverwijzen naar online tools – en hoe kan dat het beste?

Onderzoeksinstrumenten:

  • Literatuuronderzoek
  • Focusgroepen (kwalitatief)
  • Vragenlijsten (kwantitatief)
  • Desk research

Producten:

www.dejeugdprofessional.info: verzameling online tools en factsheets

In opdracht en/of co-creatie met:

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Maastricht
  • Team Jeugd Maastricht
  • CJG043
  • Fontys Hogescholen

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<