Opvoedverhalen migranten

 APPARENT doet onderzoek naar ervaringsverhalen van migranten met een laag opleidingsniveau.

Sluit bestaande online opvoedinformatie voldoende aan op hun belevingswereld?

Onderzoeksinstrumenten:

  • Inhoudsanalyse van ervaringsverhalen (kwalitatief)
  • Vragenlijst over opvoeden (kwantitatief)

Resultaten: 

In opdracht en/of co-creatie met:

Nieuwsberichten:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<