Onderwijs laag opgeleide migranten

APPARENT doet onderzoek naar de effecten van het Themis-jaarprogramma voor mensen die nauwelijks participeren.

Neemt de actieve deelname aan de samenleving door migranten toe, als zij een Themis-cursus volgen?

Onderzoeksinstrumenten:

  • Inhoudsanalyse van weekevaluaties (kwalitatief)
  • Vragenlijst over gezinsfunctioneren (kwantitatief)
  • Vragenlijst over self-efficacy (kwantitatief)
  • Categorisering participatieniveau (kwantitatief)
  • Zelftest over taalniveau (Ik kan-descriptoren, zie voorbeeld EU)

In opdracht en/of co-creatie met:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<