Uitvoering

En dan is het zover: de ‘reis’ gaat beginnen. Het onderzoek gaat van start. We gaan antwoorden vinden op de gestelde onderzoeksvragen en toewerken naar de resultaten.

Een onderzoek kan een week duren of een jaar, of zelfs meerdere jaren. Dat hangt er maar helemaal vanaf wat uit de Vraagverheldering  is gekomen en welk Plan van aanpak we hebben afgesproken.

Tijdens de ‘reis’ vindt er regelmatig terugkoppeling plaats over de voortgang. Ik zie het onderzoek als een opdracht, maar ook als een gezamenlijk belang. Daarom neem ik altijd in het plan op hoe er tussentijds en achteraf gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Daarbij kun je denken aan interne communicatiekanalen, maar soms past het ook om de hele wereld te laten meekijken in de stappen die gezet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van sociale media.

Praktijkgericht onderzoek vindt niet plaats in een vacuüm, maar middenin en met de praktijk.

>> Lees verder over de mogelijke eindproducten <<