Vraagverheldering

Je kunt kiezen voor een ‘gewoon’ oriëntatiegesprek. Maar APPARENT R&D biedt ook een activerende, speelse en boeiende ontwerpsessie om onderzoeksvragen te verhelderen.

Tijdens de ontwerpsessie, die 2 uur duurt, verken je (bij voorkeur samen met alle betrokkenen) op een snelle en inspirerende manier de kwestie, zodat je tot gedragen antwoorden kunt komen op de vier belangrijkste vragen: wat, waartoe, met wie en hoe?

Het oriëntatiegesprek of de ontwerpsessie kunnen het startpunt zijn voor een onderzoek door APPARENT R&D. Als het gaat om een complexe onderzoeksvraag kan er bovendien een consortium gevormd worden met meerdere partners, zoals kennis- en/of onderwijsinstellingen en organisaties uit het werkveld.

Wil je door middel van een ontwerpsessie uitvinden wat je onderzoeksvraag precies is en hoe je deze kunt aanpakken? Daardoor wordt het onderzoek vanaf het begin breed gedragen door alle betrokkenen.

Een ontwerpsessie kost € 300,-, inclusief materialen, exclusief evt. reiskosten*.

Een oriëntatiegesprek via Skype is gratis.

*Bij meer dan 10 deelnemers, een langere duur, meerdere teams of een externe locatie ontvang je een offerte op maat. APPARENT biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een sessie te plannen in het centrum van Eindhoven, zodat je dit kunt combineren met een teamdag en/of andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en zorg.

>>Maak een afspraak voor een ontwerpsessie<<

>>Liever een oriëntatiegesprek via Skype<<

>>Of: lees verder hoe we tot een Plan van aanpak komen<<