Plan van aanpak

Na de vraagverheldering schrijf ik een concept Plan van aanpak. We bespreken dit en schaven het zo nodig bij, zodat we samen tot een definitief Plan van aanpak komen.

Vergelijk het Plan van aanpak met de geplande overnachtingen en reisbewegingen. Zo kunnen we vastleggen voor welke onderzoeksinstrumenten we kiezen, bijvoorbeeld focusgroep interviews, vragenlijsten, individuele interviews of het analyseren van opgenomen verhalen of vastgelegde teksten. Leidend is: hoe krijgen we antwoorden op de onderzoeksvraag? We kunnen in het Plan van aanpak ook afspreken wie de respondenten zijn, wie hen benadert, en welke vragen of onderwerpen we aan hen voorleggen. Bij observaties en inhoudsanalyses stellen we samen het instrument vast. Het kader voor al deze activiteiten wordt vastgelegd in het Plan van aanpak.

Bij het uitvoeren van het Plan van aanpak laten we ons verrassen door alle verwachte en onverwachte resultaten, maar we wijken niet meer af van de ‘uitgestippelde route’. Op basis hiervan wordt dan ook een offerte uitgebracht. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

Het maken van het Plan van aanpak en de bijbehorende offerte is gratis.

Het is aan te bevelen om voorafgaand een vraagverhelderingssessie te plannen. Daardoor wordt het onderzoek namelijk meer gedragen door alle betrokkenen.

>> Lees hier verder over het uitvoeren van het onderzoek <<

>> Of: lees nog even hoe het zit met de vraagverheldering <<