Rapportage Opvoeden.nl: divers genoeg?

APPARENT doet onderzoek naar de vraag of online opvoedinformatie van www.opvoeden.nl voor diverse ouders aanvaardbaar is.

Hoe ziet culturele diversiteit in Nederland er uit? Wat zijn cultureel diverse perspectieven op opvoeden? Houdt de opvoedinformatie op opvoeden.nl rekening met deze diverse perspectieven? Wat vinden ouders van diverse culturele achtergronden van de opvoedinformatie en adviezen op www.opvoeden.nl? 

Onderzoeksinstrumenten:

  • Verzamelen statistische gegevens
  • Literatuuronderzoek
  • Inhoudelijke analyse/screening opvoedinformatie
  • Focusgroepen (kwalitatief)
  • Desk research

Resultaten: 

  • Januari 2018

In opdracht en/of co-creatie met:

Nieuwsberichten:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<