Herontwerp van inburgeringsonderwijs

Een standaard inburgeringscursus sluit niet goed aan bij de levensloop van migranten die geen formeel onderwijs hebben genoten en een radicaal andere levensloop hebben dan in de ontwikkelingspsychologie beschreven staat. Uit een onderzoek bij ruim 100 niet-westerse vrouwen in Nederland, Zweden en Denemarken bleek dat zij baat hebben bij een pedagogisch programma dat participatief van aard is. Terwijl zij eerder blokkeerden in taalcursussen bleken zij nu op taal en participatie een niveau te kunnen stijgen.

In deze poster wordt punstgewijs toegelicht wat het verschil is tussen een taalgericht programma en een participatief programma (Engelstalig, ontwikkeld voor de European Conference on Developmental Psychology, augustus 2017).

Poster_ECDP2017_A0