Meer kinderen naar school (INT)

APPARENT draagt bij aan onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op schooluitval (internationaal).

Welke belemmeringen zijn er om naar school te gaan en welke strategieën zijn er om deze belemmeringen aan te pakken? 

NB. In ander onderzoek zie ik vrouwen, die in Nederland wonen, maar geen onderwijs hebben doorlopen. Zij hebben een lage dunk van zichzelf en komen leerblokkades tegen als ze taalcursussen of andere programma’s volgen. Het onderzoek richt zich dan met name op het versterken van leerbaarheid. Het onderzoek naar All in school is dus zeer relevant, ook voor de Nederlandse context!

Onderzoeksinstrumenten:

  • Document-Analyse (bijdrage aan evaluatie)

In opdracht en/of co-creatie met:

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek?

>> Klik voor afstemming door naar Contact <<