Taalonderwijs aan migranten

Onderzoek naar de onderwijskundige aanpak van taalonderwijs aan migranten.

Werkt een participatieve didactiek bij laag opgeleide migranten?

>> Klik hier voor het artikel in het International Journal of Intercultural Relations (peer reviewed / open access) <<

Onderzoeksinstrumenten:

  • Focusgroepen (kwalitatief)
  • Individuele assessments
  • Testscores (kwantitatief)

In opdracht en/of co-creatie met:

  • Dr. Rogier van ’t Rood (Universiteit Utrecht)
  • Xtra Zorg en Welzijn
  • Hyllie Park Folk High School (Zweden)

Spin-off:

Een participatieve didactiek, waarin het dagelijks leven van de deelnemers centraal staat, levert taal- en participatiewinst op.

Naar aanleiding van deze studie is de Themis training voor sociale professionals verbeterd en is de Themis Toolbox met participatieve werkvormen ontwikkeld. Ook in het Engels beschikbaar.

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek, materialen of een training? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<