Meta-analyse Online Opvoedsteun

Meta-analyse naar alle studies over online opvoedingsondersteuning van 1998-2009.

Welke resultaten laten de studies zien?

>> Klik hier voor het artikel <<

Onderzoeksinstrumenten:

  • Meta-analytische review
  • Kenmerken van de online ondersteuning (bijv. welke functionaliteiten, voor welke doelgroep, blended combinaties, type steun)
  • Kenmerken van het onderzoeksdesign (bijv. aantal respondenten, uitkomstmaten, ontwerp)
  • Effecten op ouders, effecten op kinderen

In opdracht en/of co-creatie met:

  • Prof.dr. R. Fukkink (UvA)
  • Prof.dr. J. Hermanns (UvA)

Ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek? >> Klik voor afstemming door naar Contact <<