Rapportages, factsheets

Rapportages en factsheets:

2016:

2015:

2014:

2013 en eerder:

  • Nieuwboer, C.C., (2013). The Guiding the Empowerment Process Model: single session email consultation with parents. Conference Poster
  • Rood, R.A. van ’t & Nieuwboer, C.C. (2011). Themis opvoedcursus – beschrijving in de Databank effectieve jeugdinterventies. Achtergronden van een participatieve cursus voor moeders (van kinderen van 0-21 jaar) uit niet-westerse migrantengroepen met een lage of geen opleiding. In; Themis: 12 modules, gebaseerd op participatieve leerprocessen, om de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te versterken. Opgehaald van: http://www.nji.nl/nl/Databanken/Themis-Opvoedcursus–Voor-moeders-uit-niet-westerse-migrantengroepen
  • Nieuwboer, C.C., (2012). Rapportage onderzoek en methodische analyse e-mail consult (eigen beheer)
  • Nieuwboer, C.C., (2011). Rapportage enquête digitale opvoedingsondersteuning (eigen beheer)
  • Nieuwboer, C.C., (2009). Persoonlijk Empowerment Plan (PEP) (eigen beheer)
  • Nieuwboer, C.C., (2008). Opvoeden, zo werkt het. Twintig opvoedtechnieken uitgelicht (eigen beheer)
  • Nieuwboer, C.C., (2007). Mijn kind is bang! Adviezen bij angst 0-6 jaar (eigen beheer)