Bijeenkomsten

13 maart 2017:  http://www.jeugdinonderzoek.nl/ 

N1.13 Netwerktafel – De meest kwetsbare burgers: zo bereik je ze!

Moderator: Christa Nieuwboer, APParent

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Sociaal werk

Korte samenvatting:
Sommige groepen kwetsbare burgers worden wel ‘moeilijk bereikbaar’ genoemd. Of het nu statushouders, laaggeletterden of laagopgeleiden zijn, interventies lijken niet aan te slaan. In de Themis-methodiek stapt de sociaal werker op deze burgers af en gaat met ze in gesprek. In de eigen taal, over de thema’s die voor hen relevant zijn en met participatieve technieken die verandering op gang brengen. Uit effectonderzoek blijkt dat Themis in één jaar (350 contacturen) leidt tot meer zelfvertrouwen, een hoger taalniveau en betere opvoedvaardigheden. Ook is er een hoger participatieniveau bij laagopgeleide deelnemers die voorheen vastliepen in taal- en inburgeringscursussen. Aan deze netwerktafel vindt het gesprek plaats aan de hand van ‘mapping’, een participatieve onderzoekstechniek die ook binnen Themis wordt ingezet. De methodiek maakt het mogelijk in kaart te brengen welke gezinnen in een gemeente of regio extra aandacht verdienen. Ook komt aan de orde wat Themis-deelnemers belangrijk vinden rond gezondheid, communicatie en opvoeding. Het netwerktafelgesprek maakt duidelijk hoe mapping helpt om gezinnen toe te leiden naar passende zorg en diensten. De Themis-methodiek doorkruist de werkterreinen onderwijs, zorg, welzijn en inburgering. Om daarop aan te sluiten, komt aan deze tafel ook ter sprake hoe gemeenten en praktijkprofessionals kwetsbare gezinnen integraal kunnen ondersteunen.

Direct een stoel aan deze netwerktafel reserveren (tot 13 maart 2017 of totdat de tafel vol is): http://congres-jeugd-onderzoek.iseated.com/session/5583

– – – – –

Meerdere data in 2017/2018: Themis-trainingen

Ben je sociaal-agoog, sociaal werker of pedagoog en wil je technieken voor participatieve groepsbegeleiding leren toepassen, schrijf je dan in voor de individuele training. De training bestaat uit 2 studiedagen, zelfstudie, online intervisie en coaching. De tweede datum wordt altijd in overleg vastgesteld tijdens de eerste studiedag.

Trainingdata (open inschrijving) in 2017:

  • 17 februari  en eind mei (opgeven vóór 8 februari). Code Themis-2017-OI-1 (gesloten)
  • 24 maart en eind juni (opgeven vóór 15 maart). Code: Themis-2017-OI-2
  • 29 september en begin januari 2018 (opgeven vóór 20 september). Code: Themis-2017-OI-3
  • 27 oktober en eind januari 2018 (opgeven vóór 18 oktober). Code: Themis-2017-OI-4

Klik door voor meer informatie over deze trainingen: http://ideal-participation.eu/themis/site/train-de-trainer/open-inschrijving-themistrainingen/