Ervaring onderzoeksmethoden


Het is één van de leukste onderdelen van mijn werk: de juiste onderzoeksmethode vinden en ontwikkelen om juist die ene vraag te beantwoorden.

Ik heb ervaring met:

 • Conceptualiseren / ontwikkelen theoretisch kader of model
 • Desk-research (bijv. naar kwaliteit van informatie op websites)
 • Diepte-interviews
 • Focusgroep interviews
 • Individuele assessments
 • Inhoudsanalyse (teksten, narratieven, websites – incl. interbeoordelaarsbetrouwbaarheid)
 • Literatuurreview
 • Meta-analyse
 • Observatie (incl. instrumentontwikkeling)
 • Toetsontwikkeling
 • Valideren van vragenlijsten (inhouds-validatie, construct-validatie en correlatie-validatie)
 • Vragenlijsten / statistische analyse (incl. descriptief onderzoek en effectonderzoek)
 • Zelftesten

Welke methode helpt jou de antwoorden te vinden? >>Leg nu contact!<<