Wie

Denker, doener, doorzetter, duider, deler:

Christa Nieuwboer (1964) is senior onderzoeker op het gebied van jeugd en opvoeding onder de naam APPARENT R&D. Zij richt zich daarbij vooral op vernieuwing en versterking van het professioneel handelen van sociaal-agogische beroepskrachten die werken met gezinnen. Vanaf 01-01-2018 is zij bovendien lector Jeugd, gezin en samenleving bij Avans Expertisecentrum Caring Society 3.0. In recente onderzoeken zocht zij uit hoe jeugdprofessionals het doorverwijzen naar online tools kunnen integreren in hun werkprocessen; en tot welke resultaten een participatieve agogische aanpak van onderwijs aan migranten leidt. De onderzoeksresultaten vertaalt ze in toegankelijke publicaties en trainingen voor hbo-professionals.

>> Meer informatie <<